Ring til os på: 41 29 92 39

Mit etiske udgangspunkt  er, at et hvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, og at tavshedspligt er en selvfølge.

Inden vi indleder et behandlingsforløb, spørger jeg dig om, hvorvidt jeg skal oprette en journal på dig eller ej. (Det er ganske almindeligt ikke at ønske journalføring). Med journalføring menes, at jeg efter hver behandling indtegner, på et fortrykt ark papir, de steder på dine fødder, hvor der var ubalancer/ømhed. På arket står også dit for- og efternavn samt dato. Hvis der er nogle særlige omstændigheder, jeg skal tage hensyn til, noteres det også. Alt, hvad jeg skriver, godkendes af dig.

Før første behandling sikrer jeg mig også, at  du ikke er gravid (inden for de første tre måneder), eller om du har insulinkrævende diabetes. Endelig sikrer jeg mig, at du ikke har pacemaker eller problemer med hjertet generelt.

Grunden til spørgsmålet om graviditet er, at man gennem zoneterapi sætter en udrensningsproces i gang, og ved uheldige omstændigheder kan man abortere.
Hvis man har insulinkrævende diabetes, bør man have grønt lys fra sin læge, før første behandling, grunden dertil er, at man under og efter behandlingen kan producere mere insulin, og blodsukker-værdien kan forandres.
Ved hjerteproblemer gives der kun et let tryk ved hjerterefleks-punktet, da et svagt hjerte ikke har godt af  for stor stimulation.
Jeg fraråder zoneterapi til mennesker med pacemaker, da den energi/de impulser, zoneterapien sætter i gang forenes dårligt med impulserne fra en pacemarker.

I øvrigt gør jeg klienten opmærksom på, at vedkommende bør søge læge eller anden behandler, hvis jeg finder svære ubalancer.

Hvis du har en sygdom, og du er i tvivl om, hvorvidt zoneterapi kan gavne dig, så ring og få en snak med mig. 41299239

Englevinger

Munkebakke 11
3230 Græsted

Tlf.: 41 29 92 39Zoneterapi

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Massage

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Charkralæsning

Tryk her for at læse mere


Læs mere