Ring til os på: 41 29 92 39

Jeg tager desværre ikke nye klienter ind i øjeblikket

Først må jeg forklare hvad et chakra er, og hvilken funktion chakraerne har. Ordet chakra betyder 'hjul' på sanskrit. 'Hjul' fordi et chakra har udseende som et hjul i konstant roterende bevægelse. Et chakra bliver også kaldt et energipunkt. Vi har mange chakraer fordelt over hele kroppen, men de fleste behandlere arbejder med de syv største chakraer, der er fordelt fra mellemkødet og op til issen.      

Krop, ånd og sjæl udveksler energi med omgivelserne gennem chakraerne/energipunkterne. Også chakraerne imellem foregår der energi strømninger. ”Chakraerne tjener som modtagere for alle energisvingninger og informationer, der går ud over det fysiske plan. De er de åbninger, der forbinder os med de finere energiers ubegrænsede verden”. Sitat: fra 'Chakra håndbogen'

Chakralæsning er en form for clairvoyance, hvor jeg går ind og ser, hvordan dit energisystem fungerer. Jeg gennemgår hvert af de syv hoved chakraer, ser om der er blokeringer, over- eller underenergi. Jeg ser på, hvad der evt. hæmmer energi-flowet, og hvad der kan gøres for at oprette balance og harmoni.

Vigtigt: Jeg modtager kun beskeder, og ser kun det, der er vigtig for dig i din videre udvikling. Jeg modtager aldrig beskeder om død, sygdom og elendighed. Jeg stiller kun ind på mennesker, der har givet mig tilladelse til det.

Sådan fåregår en chakralæsning:

Du ligger på briksen, modtager en lille guidet afspænding, og en kort healing så dit energisystem er klar til at åbne sine døre. Jeg sidder som regel ved dine fødder og holder på solar-plexus zoneterapi punktet, når jeg kontakter dine chakrapunkter. Jeg ser for det meste hvert chakrapunkt som et rum eller et afgrænset område. Jeg ser, hvilken forfatning rummet er i. Hvilken stemning er der. Er der personer, dyr, ting eller andet i rummet. Hvad bliver der sagt.

Mange af de ting, jeg ser, er af symbolsk betydning. F.eks. hvis et gulv er råddent eller helt mangler, kan det betyde, at man føler, at ens livefundament er ved at skride. Når jeg forlader et chakra, sørger jeg for, at der kommer lys og healing til stedet, og hvis gulvet er defekt, visualiserer jeg et nyt og solidt gulv og om nødvendigt sørger jeg for, at fundamentet er i orden, så der kan komme fornyet energi og flow.

Det kan hænde, at et energipunkt er helt blokeret, og jeg bliver nægtet adgang. Her kan jeg af og til få at vide, at punktet er lukket på grund af, at personen ikke er parat til at tage fat på specifikke områder i sit liv.

Oplevelser under chakralæsningen:

Det er meget forskelligt, hvad man mærker under behandlingen. Nogle mærker en dejlig varme og ro fordele sig i hele kroppen, hvor andre ikke mærker noget særligt. Nogle falder i søvn, andre vil opleve, at de får nogle uvante tanker. Måske dukker der minder op fra fortiden. Der er nogle der fornemmer farver eller stemninger.
Selve chakralæsningen tager ca. 40 minutter. Herefter taler vi sammen om, hvad vi hver især har oplevet.

Oplevelser efter chakralæsningen:

Efter selve chakralæsningen er stort set alle, jeg har behandlet, afslappede og fyldt op med rare følelser som f.eks. glæde og fred.

Når vi taler om, hvad vi hver især har oplevet, vil der oftest komme en mængde AHA! oplevelser og ideer til, hvad man kan ændre i sit liv for at få tilført mere livsenergi. Mange vil have nogle betydningsfulde drømme de efterfølgende dage. Drømme der kan have nogle vigtige budskaber.

Den gode fornemmelse vil være i og omkring dig i minimum 48 timer.

Englevinger

Munkebakke 11
3230 Græsted

Tlf.: 41 29 92 39Zoneterapi

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Massage

Tryk her for at læse mere


Læs mere

Charkralæsning

Tryk her for at læse mere


Læs mere